Opcje
Witaj gościu, zaloguj się lub załóż konto.

Formularz zwrotu/reklamacji

Formularz Zwrotu/Reklamacji   ( niewłaściwe skreślić)

 

imię i nazwisko Zamawiającego

adres

kontakt telefoniczny 

adres e-mail

numer zamówienie

Towary podlegające zwrotowi:

1. ................................................. cena ........................ilość ...................

2...................................................cena .........................ilość....................

3....................................................cena ........................ilość.....................

4....................................................cena ........................ilość.....................

5.....................................................cena........................ilość....................

 

W przypadku reklamacji proszę opisać wadę:.....................................................................................

.......................................................................................................................................................

W przypadku reklamacji proszę wskazać sposób rozpatrzenia reklamacji:  Wymiana czy zwrot pieniędzy 

...................................................................................................................................................

W przypadku zwrotu proszę podać numer rachunku bankowego na, który zostanie dokonany zwrot pieniędzy za odesłane Towary.

nr rachunku ................................................................................................

właściciel rachunku .....................................................................................

 

czytelny podpis...........................................................................  data ........................................

 

------------------------------------------------

Wypełniony formularz wraz

-z reklamowanym lub zwracanym produktem ( zwracany produkt musi być oryginalnie zapakowany) 

- z dowodem zakupu: paragonem lub numerem faktury 

należy odesłać na adres Neo Lady , Elbląg 82-300, ul.Zacisze 4a